Ayva Yetiştirciliğinde Karşılaşılan Hastalık ,Zararlılar ve Mücadelesi

  •  12.10.2016
  •  
AYVADA KAHVERENGİ LEKE HASTALIĞI
(Diplocarpon mespili )
Hastalık Belirtisi
•Hastalık, yaprak, meyve ve sürgünlerde
•Yaprak meyve ve sürgünlerde siyah
küçük lekeler görülür.
•Kışı enfekteli yapraklarda, kanserli
sürgünlerde geçirir ve birincil
enfeksiyonlara neden olur.
•Kışı geçirmiş enfekteli yapraklardan
yağmur ve yağmurlama sulama ile
yayılırlar.
•Enfeksiyon periyodunun başlangıcından
itibaren 7 gün sonra lekeler görülmeye
başlar.
•Yaprak ve meyvelerin enfeksiyona
duyarlılığı olgunlukla azalmaz.
•Enfeksiyonlar yaz boyunca devam eder.
•Hastalık ılıman kış ve rutubetli ilkbaharı
takiben daha çok görülür.
•Mantar ayva ve muşmula yapraklarında
ortası siyah, şişkin ve dairesel koyu kahverengi lekeler oluşturmaktadır
.
•Bu lekelere yaprak saplarında da rastlanır.Oluşan lekeler çoğalarak erken yaprak dökümüne neden olur.antar genç sürgünlerde uzun, hafif içe çökük, kahverengi lekeler
oluşturur.
•Lekeler çoğalınca genç sürgünleri kurutur.
•Meyvelerinde oluşan lekeler kahverengi, kenarları dişlidir.
•Lekeler büyümekte olan meyvenin herhangi bir yerinde meydana gelir.
•Bu lekeler çoğaldıkça meyve deforme olur, çatlar ve meyvenin diğer
mikroorganizmalarla enfekte olmasına olanak sağlar.
•Meyve enfeksiyonları büyüme sezonu boyunca görülür.
•Fidanlıklarda yaprak dökümü ve sürgün enfeksiyonları önemlidir.
Fidanlarda bodurlaşmaya neden olur.
•Yurdumuzda ayva yetiştirilen bölgelerde, özellikle Marmara Bölgesi’nde
görülmektedir.
•Yazları sıcak ve rutubetli olan bölgelerde daha yaygındır.
Hastalığın Görüldüğü Bitkiler
•Başlıca konukçuları ayva, armut ve muşmuladır. Nadiren şiddetli
enfekteli armut yada ayva bahçesine yakın elma ağaçlarında da
görülebilir.
Mücadele Yöntemleri
Kültürel Önlemler
•Hastalıklı dallar hastalık etmeninden ari olan yere kadar budanmalı ve
yok edilmelidir.
•Enfeksiyon kaynağı yere dökülen yapraklar olduğundan, bu yapraklar
toplanarak yakılmalı veya gömülmelidir.
•Fidanlıklarda iyi havalanma ve hızlı kurumayı sağlamak için sıralar
arası mesafe yeterli genişlikte olmalıdır.
Kimyasal Mücadele
•İlk ilaçlama çiçek açmadan yapılmalı ve çiçek açtıktan sonra kullanılan
preparatın etki süresi dikkate alınarak enfeksiyon riski sona erinceye
kadar ilaçlamalar tekrarlanır.
•İlaçlamada, hidrolik bahçe pülverizatörü veya motorlu bahçe
pülverizatörü kullanılır.

AYVADA KAHVERENGİ LEKE HASTALIĞI
(Diplocarpon mespili )
Hastalık Belirtisi
•Hastalık, yaprak, meyve ve sürgünlerde
•Yaprak meyve ve sürgünlerde siyah
küçük lekeler görülür.
•Kışı enfekteli yapraklarda, kanserli
sürgünlerde geçirir ve birincil
enfeksiyonlara neden olur.
•Kışı geçirmiş enfekteli yapraklardan
yağmur ve yağmurlama sulama ile
yayılırlar.
•Enfeksiyon periyodunun başlangıcından
itibaren 7 gün sonra lekeler görülmeye
başlar.
•Yaprak ve meyvelerin enfeksiyona
duyarlılığı olgunlukla azalmaz.
•Enfeksiyonlar yaz boyunca devam eder.
•Hastalık ılıman kış ve rutubetli ilkbaharı
takiben daha çok görülür.
•Mantar ayva ve muşmula yapraklarında
ortası siyah, şişkin ve dairesel koyu kahverengi lekeler oluşturmaktadır
.
•Bu lekelere yaprak saplarında da rastlanır.Oluşan lekeler çoğalarak erken yaprak dökümüne neden olur.antar genç sürgünlerde uzun, hafif içe çökük, kahverengi lekeler
oluşturur.
•Lekeler çoğalınca genç sürgünleri kurutur.
•Meyvelerinde oluşan lekeler kahverengi, kenarları dişlidir.
•Lekeler büyümekte olan meyvenin herhangi bir yerinde meydana gelir.
•Bu lekeler çoğaldıkça meyve deforme olur, çatlar ve meyvenin diğer
mikroorganizmalarla enfekte olmasına olanak sağlar.
•Meyve enfeksiyonları büyüme sezonu boyunca görülür.
•Fidanlıklarda yaprak dökümü ve sürgün enfeksiyonları önemlidir.
Fidanlarda bodurlaşmaya neden olur.
•Yurdumuzda ayva yetiştirilen bölgelerde, özellikle Marmara Bölgesi’nde
görülmektedir.
•Yazları sıcak ve rutubetli olan bölgelerde daha yaygındır.
Hastalığın Görüldüğü Bitkiler
•Başlıca konukçuları ayva, armut ve muşmuladır. Nadiren şiddetli
enfekteli armut yada ayva bahçesine yakın elma ağaçlarında da
görülebilir.
Mücadele Yöntemleri
Kültürel Önlemler
•Hastalıklı dallar hastalık etmeninden ari olan yere kadar budanmalı ve
yok edilmelidir.
•Enfeksiyon kaynağı yere dökülen yapraklar olduğundan, bu yapraklar
toplanarak yakılmalı veya gömülmelidir.
•Fidanlıklarda iyi havalanma ve hızlı kurumayı sağlamak için sıralar
arası mesafe yeterli genişlikte olmalıdır.
Kimyasal Mücadele
•İlk ilaçlama çiçek açmadan yapılmalı ve çiçek açtıktan sonra kullanılan
preparatın etki süresi dikkate alınarak enfeksiyon riski sona erinceye
kadar ilaçlamalar tekrarlanır.
•İlaçlamada, hidrolik bahçe pülverizatörü veya motorlu bahçe
pülverizatörü kullanılır.